Surrealism
In deze cursus wordt het Surrealisme van verschillende kanten bekeken. Zowel de theoretische kant wordt belicht: kerngedachte van deze stroming, plaats van het Surrealisme binnen de kunstgeschiedenisen ontleding van een aantal surrealistische werken. Maar natuurlijk komt de praktijk ook aan bod: diverse technieken waarbij het onderbewuste wordt aangesproken, werken aan een persoonlijke vormentaal, produceren van Surrealistische werken