Dichter bij Beelden
Beeldend kunstenaar en kunstdocent Marcel van Duijneveldt toont en bespreekt een aantal internationale kunstwerken, schilderijen en beelden, uit verleden en heden. Kijken staat in deze workshop centraal. De deelnemers kiezen vervolgens enkele werken naar hun voorkeur, die als basis dienen voor het schrijven van een gedicht, onder leiding van schrijver/dichter/journalist Ko van Geemert. Aan de orde komen vragen als: op welke manieren hebben dichters beeldende kunst gebruikt in hun poŽzie, hoe kunnen we onbevangen kijken naar kunst, op welke manier kunnen associaties als basis dienen voor het schrijven van gedichten.