Acteren
De workshop theater spelen richt zich op spelelementen om scenes te kunnen spelen en personages op te bouwen. De basis vaardigheden van spelen worden eerst bijgeschroefd. Daarna zullen we ons richten op spelen vanuit vaste tekst. Gebeurtenissen in een toneelstuk vinden plaats door wat personages doen. Alles wat personage doet gaat gepaard met gevoelens en gedachten en dat gaan we onderzoeken met spel. De toneelspeler leert niet alleen naar de tekst zelf te kijken maar ook naar wat onder de tekst zelf verborgen ligt. De bedoelingen van het personage en zijn doel(objectief) zijn beweegredenen (motief) en de omstandigheden waaronder die tekst gesproken wordt. Het publiek ziet de toneelspeler als een handelend iemand die zijn/haar lichaam gebruikt, op toneel beweegt, spreekt en als nodig stembuigingen toepast. Spelen gaat vooral om voelen, denken en handelen. Kortom een workshop waar je veel uit kan halen. Er wordt met vaste teksten gewerkt.