Constructief Tekenen
Uitgaande van de basis vorm van een voorwerp, wordt er geprobeerd om een nauwgezette weergave van het voorwerp te geven. Het is een opdracht om terug te gaan naar de meest vereenvoudiging van de vorm. Dat kan zijn de cirkel -de rechthoek -het vierkant -het trapezium -de driehoek enz. Of in ruimtelijke zin de bol -de cylinder, -de kubus, -het prisma, -de afgeknotte kegel. Ieder object wordt indien mogelijk, terug gebracht naar een van deze genoemde grondvormen en van daar uit ruimtelijk uitgewerkt. Het doel van de workshop is het verkrijgen van vaardigheden om ieder mogelijk voorwerp in ieder mogelijke stand te kunnen tekenen. Daarbij komen de technische kanten zoals lijnvoering, -afwisseling van dunne en dikke lijnen, arcering aan de orde. Dit zowel in de potloodtechniek als eventueel in de gewassen inkt techniek.