Theater Spelen
De basis vaardigheden van spelen worden eerst bij geschroefd o.a waarnemingsvermogen, aanwezigheid op toneel, spelplezier, lichamelijke handelingen, de verbeelding van de toneelspeler, de 6 Ws etc. Daarna zullen we ons richten op spelen vanuit vaste tekst. Gebeurtenissen in een toneelstuk vinden plaats door wat personages doen. De dramatische handeling van een personage bewerkstelligd dat er iets gebeurt, zij brengt iets te weeg. Alles wat personage doet gaat gepaard met gevoelens en gedachtens en dat gaan we onderzoeken met spel. De toneelspeler leert niet alleen naar de tekst zelf te kijken maar ook naar wat onder de tekst zelf verborgen ligt. De bedoelingen van het personage en zijn doel(objectief) zijn beweegredenen (motief) en de omstandigheden waaronder die tekst gesproken wordt. Het publiek ziet de toneelspeler als een handelend iemand die zijn/haar lichaam gebruikt, op toneel beweegt, spreekt en als nodig stembuigingen toepast. Spelen gaat vooral om voelen, denken en handelen. Ook hier is er de mogelijkheid om te werken naar een presentatie. De kers verse geschreven theater stukken uit workshop theater schrijven kunnen door jou acteer werk tot leven worden gebracht. Diegene die een theatertekst hebben geschreven kunnen hun teksten gespeeld zien worden door mensen die de workshop theaterspelen hebben gevolgd. Al met al een inspirende dagen om volop jezelf te verwennen. Geef jezelf snel op ! want vol is vol.