Aangezien Eyck doofstom was, schreef en tekende hij al zijn indrukken op en dat waren er veel! Op 20 november 2013 werd de overzichtstentoonstelling �Charles Eyck na 60 jaar terug op Doesji Korsouw� geopend. Deze expositie kwam tot stand mede dankzij een zoektocht naar het werk van Eyck dat hij op en over Curacao en Bonaire maakte.