Muziek en Filosofie
Hij zal bij ieder thema enkele muziekstukken spelen van bekende componisten zoals Chopin, Debussy en uiteraard van zijn grootvader Wim Statius Muller. Entree is ANG. 7.50 per persoon. Korte Biografie Alexander Kraft van Ermel werd in 1990 in Nederland geboren. Hij bracht zijn jeugd door op Cura�ao en kreeg zijn eerste pianolessen van zijn moeder en later van zijn grootvader, de bekende Cura�aose componist/pianist Wim Statius Muller. Na het behalen van het vwo-diploma ging hij voor studie naar Nederland. Alexander was een leerling van de pianist/pedagoog Alan Weiss aan het conservatorium van Utrecht en hij rondtmomenteel aan de universiteit van Amsterdam zijn studie Wijsbegeerte af. Hij treedt met regelmaat in Nederland op. Recent was hij nog te horen in het Podium Moza�ek theater in Amsterdam waar hij de muziek van grootvader vertolkte bij het evenement �Caribisch Nederland 2016'. *Reservering en betaling vooraf wordt geadviseerd. Dat kan via info@bloemhof.cw of 737-5775.